Dienstverlening

Onze dienstverlening beslaat alle gebieden van VvE-beheer. Dat wil zeggen technisch beheer zoals begeleiding van groot onderhoud en het regelen van dagelijkse onderhoudskwesties. We verzorgen de gehele administratie en financiën van uw VvE en verder nemen wij al uw werk uit handen op het secretariële- en bestuurlijke vlak. Zo doen wij alles rondom leden- en commissievergaderingen of het nu het opstellen van de agenda is of het vastleggen van de vergaderruimte. Uiteraard hebben wij mogelijkheden om voor uw vereniging maatwerkoplossingen te bieden. Wij maken graag een afspraak om dit met u te bespreken.

Uw administratie en financiën, een belangrijk element voor een Vereniging van Eigenaars, zijn bij ons in goede handen.Wij stellen de jaarrekening op en controleren facturen. Wij houden de betalingen van servicebijdragen scherp in de gaten en verrichten betalingen aan bedrijven. Uw administratie wordt tot in de puntjes geregeld.

Technisch beheer:

Voor het technisch beheer en bouwkundige adviezen wordt nauw samengewerkt met diverse ter zake kundige adviseurs. In grote lijnen kunnen we het technisch beheer splitsen in twee groepen te weten:

· groot onderhoud, op basis van het MJOP

· klein onderhoud, op basis van behoefte

Groot onderhoud:

Het fundament onder het groot onderhoud is het MJOP, (meerjaren onderhoudsplan) als leidraad hiervoor wordt de NEN 2767 gebruikt. Dit is een manier om de conditie van het gebouw te bepalen.

Bij het opstellen van een MJOP gaan wij uit van een periode van minimaal 25 jaar. Je hebt dan een goede basis om te bepalen hoeveel er gereserveerd moet worden voor het onderhoud. Tevens voorkomt dit vervelende financiële verrassingen. In het MJOP staan onder andere termijnen en kosten voor:

· metselwerk

· voegwerk

· balkon hekwerken

· kozijnen

· hang en sluitwerk

· daken

· schilderwerk

· liftinstallatie

· elektrische installaties

· beveiligingsinstallaties

Uit eindelijk is het in ieders belang dat het gebouw in goede staat is en blijft, het onderhoud van het gebouw bepaald in grote mate de uitstraling en waarde van de woningen.

Klein onderhoud:

Hierbij kunt u denken aan het opnemen en verhelpen van lekkage, Inbraak en brandschades. Vaak is een gedeelte van de kosten voor het herstel van deze schades te verhalen op de opstalverzekering, ook hierbij kunnen wij u bijstaan.

Wij kunnen voor u de volledige ledenvergadering verzorgen van het opstellen van de uitnodiging / agenda van de ledenvergadering tot en met het schrijven en verzenden van de notulen. Ook met commissievergaderingen staan we u graag bij.